Podnośnik - program do liczenia parametrów podnośnika śrubowego

Posted on 24 September, 2018 at 09:36

Tags: Programming


Podnośnik - program do liczenia parametrów podnośnika śrubowego

Podnośnik jest to program który napisałem w ramach projektu który miałem do zrealizowania w szkole. Projekt ten polegał na zaprojektowaniu, obliczeniu wymiarów gwintu oraz narysowaniu modelu 3D w programie SolidWorks podnośnika śrubowego. Program ten służy do obliczania owych wymiarów gwintu. Do programu wprowadzamy jako dane wejściowe wysokość podnośnika oraz jego maksymalny udźwig. Po obliczeniu wstępnych wymiarów należy dobrać właściwy wymiar gwintu z tabeli. Po wprowadzeniu danych należy przeprowadzić dalszy tok obliczeń.

Główne okno aplikacji
Główne okno aplikacji
Tabela z parametrami gwintów
Tabela z parametrami gwintów

Please provide a valid nick.
Please provide a valid content.

* These fields are required.