Arduino Custom Data Station #3 - prezentacja danych

Arduino Custom Data Station #3 - prezentacja danych

Etap #3, czyli dodajmy możliwość prezentacji danych w formie wykresów przy użyciu popularnej biblioteki Chart.js.

Read more
Arduino Custom Data Station #2 - odczyt danych

Arduino Custom Data Station #2 - odczyt danych

Etap #2, czyli tworzymy aplikację WEBową do odczytu danych z Arduino za pośrednictwem Serial Portu z wykorzystaniem Web Serial API

Read more
Arduino Custom Data Station #1 - wysyłanie danych

Arduino Custom Data Station #1 - wysyłanie danych

Etap #1, czyli dokonujemy pomiaru temperatury oraz wilgotności powietrza przy użyciu Arduino z czujnikiem DHT11. Odczytane dane będą przesyłane do komputera za pośrednictwem Serial Portu i prezentowane w serial monitorze.

Read more