Biblioteka do obsługi cyfrowego czujnika temperatury DS18B20

Biblioteka do obsługi cyfrowego czujnika temperatury DS18B20

Prosta biblioteka do obsługi popularnych termometrów cyfrowych DS18S2, DS1820, DS18B20, DS1822, DS1825 oraz DS28EA00, komunikujących się za pośrednictwem magistrali 1-Wire.

Read more
Tworzymy obiekt POJO na podstawie odpowiedzi JSON

Tworzymy obiekt POJO na podstawie odpowiedzi JSON

Tworzymy obiekt Java na podstawie odpowiedzi w formacie JSON zwróconej z zewnętrznego interfejsu RESTful API.

Read more
Maven - podstawowa konfiguracja i generowanie pliku JAR

Maven - podstawowa konfiguracja i generowanie pliku JAR

Tworzymy podstawową strukturę pliku pom.xml niezbędnej do uruchomienia naszej aplikacji za pomocą Maven, czyli popularnego narzędzia do budowy oprogramowania napisanego w języku Java.

Read more